Jeg er her

Jegerher logo sort stor

I'm Here!
Campaign - 2015
Client: Save The Children Norway

Visit the campaign website here.

Almost 50% of all people in Norway know someone who have been sexually abused when they were children. Sexual abuse happens more often, closer and is more damaging than we think. Even still, the public discussion is not present. I'm here! is a series of 12 short videos where Norwegian public figures lend their voices to people who dare not, will not or can not speak for themselves, and tell their true stories for them.

Tobias Santelmann

«Det var ingen som spurte om hvordan jeg hadde det» - mann (26)

Dette er historien til en 26 år gammel mann som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tobias Santelmann har valgt å gi sin stemme til hans historie. I Redd Barnas kampanje mot seksuelle overgrep mot barn løfter vi frem 10 historier fra mennesker med egne erfaringer. Barn utsettes for overgrep på alle arenaer. Sammen kan vi gjøre skolen til et trygt sted for alle barn. Bli med, del denne historien og si #JegErHer!

Henriette Steenstrup

«…å tørre å tro at jeg var god til noe. Det redda meg» - kvinne (36)

Dette er historien til en 36 år gammel kvinne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Henriette Steenstrup har valgt å gi henne sin stemme.I Norge i dag finnes det barn som føler seg fanget, de lever i en lukket verden hvor de er redde og har det vondt. Hvis de møter én voksen som viser dem en verden der de opplever å føle seg trygge og verdifulle, kan det redde dem.Denne voksne kan være deg. Del denne filmen og si #JegErHer

Nicolai Cleve Broch

«…nå har jeg nemlig min egen verden» - mann (56)

Dette er historien til en 56 år gammel mann som ble utsatt for seksuelle overgrep og psykisk vold av sin mor. Nicolai Cleve Broch har valgt å gi sin stemme til ham. Seksuelle overgrep mot barn skjer nærmere og oftere enn vi tror. Gutter blir utsatt for overgrep, og kvinner er også overgripere.Alle barn, gutter og jenter, trenger å vite at de har rett til å eie sin egen kropp, sine egne tanker og sine egne følelser. Snakk med barn om retten til å sette grenser. Del denne filmen og si #JegErHer

Frank Kjosås

«… I dag trosser jeg hans vilje, jeg snakker høyt om det» - mann (41)

Dette er historien til en 41 år gammel mann som ble utsatt for seksuelle overgrep av sin bror. Frank Kjosås har valgt å gi sin stemme til ham.Barn som utsettes for seksuelle overgrep føler ofte skyld og skam. De trenger å få vite at det aldri er deres ansvar. Ved å snakke høyt om dette, kan vi plassere skylden der den hører hjemme: alltid hos den som begår overgrepene. Del denne filmen og si #JegErHer Slik kan du være med og bryte tausheten.

Marie Blokhus

«Hvis jeg ble borte, kunne ikke hemmeligheten ødelegge familien min» - kvinne (30)

Dette er historien til en 30 år gammel kvinne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Marie Blokhus har valgt å gi sin stemme til henne. Noen barn bærer på en vond hemmelighet de gjør alt de kan for å skjule. De bærer den med seg hver eneste dag, på skolen og i møte med medelever, lærere og andre voksne. Barn som forsøker så godt de kan å bli usynlige, ønsker egentlig bare å bli sett. Du kan være den som løfter barn ut av deres usynlighetshjørne. Del denne filmen og si #JegErHer

Heidi Gjermundsen Broch

«Jeg var egentlig ikke slem, jeg ville bare at de skulle se at noe var gærent» - kvinne (29)

Dette er historien til en 29 år gammel kvinne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Heidi Gjermundsen Broch har valgt å gi henne sin stemme. Vi kjenner ikke alltid de byrdene som andre bærer på. Barn som har det vanskelig trenger at vi heier på dem, hjelper dem, og ikke dømmer dem.Gjennom å vise alle barn du møter at du tror på dem, kan du gjøre en forskjell i et barns liv. Del denne historien og si #JegErHer !

Silya Nymoen

«… når jeg prøvde å si noe, fikk jeg beskjed om at jeg måtte spise en yoghurt, eller gå en tur» - kvinne (34)

Dette er historien til en 34 år gammel kvinne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Silya Nymoen har valgt å gi sin stemme til henne.Bak hver diagnose finnes et menneske med en historie. Noen ganger handler denne historien om overgrep. Skal vi hjelpe mennesker som er blitt syke på grunn av overgrep, må vi tørre å snakke om det som skjuler seg bak diagnosen. Vær med og bryt tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn, del denne filmen og si #JegErHer

Margreth Olin

«Det hadde vært lettere å glemme mamma og pappa om de bare hadde vært to monstre» - jente (21)

Ingen vet bedre hvordan det oppleves å bli utsatt for overgrep, enn den som sitter på egne erfaringer. Dette er historien til ei 21 år gammel jente som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Margreth Olin har valgt å gi sin stemme til henne. Sammen kan vi bryte tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn. Bli med, si #JegErHer !

Eilif Hellum Noraker

«I dag er klumpen i magen borte. Hun har det bra på ordentlig» - om jente (17)

Eilif Hellum Noraker forteller her historien til ei jente på 17 år. Hun ble utsatt for seksuelle overgrep av faren sin. Ingen voksne har lov til å oppføre seg sånn som pappaen til denne jenta gjør. Ingen barn skal gå alene med en klump i magen. Hvis du bærer på en vond hemmelighet, kan du fortelle det til noen du stoler på. Alle barn trenger å få vite dette, del denne filmen, si #JegErHer

Emily Glaister

«Selv om det er skummelt å si det høyt, føles det godt å ikke bare være sterk og modig» - jente (16)

Emily Glaister forteller her historien til ei jente på 16 år, som ble utsatt for et seksuelt overgrep av pappaen sin da hun var 10 år. Selv den modigste jenta eller gutten på skolen, kan ha det vondt på innsiden. Alle trenger en venn som bryr seg og som tør å spørre - hvordan har du det egentlig? Denne personen kan være deg, enten du er barn eller voksen. Del denne filmen, si #JegErHer

Anneke von der Lippe

«Jeg som mamma lytter til henne med alle sanser» - mor til psykisk utviklingshemmet jente

Dette er historien til en mor som har opplevd at hennes psykisk utviklingshemmede datter ble utsatt for seksuelle overgrep. Anneke von der Lippe har valgt å gi henne sin stemme.Barn trenger voksne som ser, hører og tror på dem uansett hvilket språk de snakker, og som er tøffe nok til å gjøre noe når et barn har det vanskelig. Lytt til barn selv om de bruker litt andre ord enn deg. Del denne filmen, si #JegErHer

Haddy N'jie

«Så fortalte jeg alt sammen...» - kvinne (43)

Haddy N'jie gir sin stemme til en 43 år gammel kvinne som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn. I tjue år gikk hun alene med hemmeligheten sin. Da hun til slutt brøt tausheten, var det for å beskytte et barn hun var glad i. Hun gav seg ikke, gikk til ordføreren og krevde endring.Ingen barn skal måtte bære på vonde hemmeligheter. Men det finnes barn som gjør det, langt inn i voksenlivet. Du kan gjøre en forskjell. Krev at alle arenaer der barn er skal være trygge. Se denne filmen, del den og si #JegErHer Sammen setter vi seksuelle overgrep på dagsorden!

Credits

Directed, produced and edited by: Johan Kaos
Written by: Helena Nielsen, based on transcribed interviews
Cinematography by: Peirik
Sound design by: Willy Hetland
Coordinator at Save The Children: Marianne Skogen
Senior advisor at Save The Children: Grete Vandvik
Project manager at Save The Children: Ane Aamodt

Back